Vaikų priėmimo tvarka

Vaikai priimami į Kėdainių lopšelį-darželį „Žilvitis‘‘ vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-80 „Dėl vaikų priėmimo į savivaldybės ugdymo įstaigų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos patvirtinimo“.

Vaikų priėmimo į Kėdainių raj. savivaldybės ugdymo įstaigų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka.doc

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ „ŽILVITIS“     Prašymo forma

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VAIKO PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINĘ UGDYMO GRUPĘ SUTARTIS

Ikimokyklinio ugdymo sutartis

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VAIKO PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINĘ UGDYMO GRUPĘ SUTARTIS

Priešmokyklinio ugdymo sutartis

.