Išorinio vertinimo rezultatai

Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus patikrinimo išvados ir nurodymai 2012-01-27: nepašalintas HN 75:2010 54 punkto pažeidimas, tik dalinai pašalintas 45 p. bei 77 p. pažeidimai.

Nurodymai:

1. Įsigyti lovas kietu pagrindu devyniose grupėse iki 2012 04 27d.

2. Papildomai įsigyti lovos skalbinių, kad būtų kiekvienam vaikui po 2 komplektus iki 2012 04 27d.

3. Pakeisti grindų dangą trijose (5, 7, 8) grupėse.

Kėdainių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išvados 2017-11-28: pažeidimų nenustatyta.

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išvados ir nurodymai 2011-11-18 įstaigoje vykdomo ribotos apimties finansinio audito dėl viešųjų pirkimų 2011m.

Nurodymai:

  1. Numatomų 2011m. vykdyti viešųjų pirkimų planas nepaskelbtas l.d. „Žilvitis‘‘ tinklapyje. Pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymo 7str. 1 dalies reikalavimas.
  2. Keli viešieji pirkimai neįtraukti į 2011 m. pirkimų planą.
  3. Neužtikrinta, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai būtų atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų nemažiau kaip 50 procentų perkančios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės (Viešųjų pirkimų įstatymo 15 str.).
.