KORUPCIJOS PREVENCIJA

KĖDAINIŲ-LOPŠELIO-DARŽELIO-„ŽILVITIS“-2021-2023-METŲ-KORUPCIJOS-PREVENCIJOS-PROGRAMA

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS Į KURIAS PRETENDUOJANT, TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO  NUOSTATOMIS: DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI.

ANTIKORUPCINIO-ELGESIO-KODEKSAS

ĮSAKYMAS-DĖL-KORIPCIJOS-PREVENCIJOS

.