KORUPCIJOS PREVENCIJA

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS Į KURIAS PRETENDUOJANT, TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO  NUOSTATOMIS: DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI.

ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS

.