Įstaigos taryba

Įstaigos tarybos pirmininkė – Audra Pakštienė (Direktorės pavaduotoja ugdymui)

Tarybos nariai:

Gintautas Pluščauskas – Pagalbinis darbininkas, kiemsargis

Agnė Šalugė – Ūkvedė

Jurgita Vanckavičienė – Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Genė Krivickaja – Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

.