Pedagogai

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 

Nr. Vardas pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1. Audra Pakštienė Direktorė Aukštasis universitetinis, magistras II-oji vadybinė kategorija; Vyresnioji muzikos mokytoja
2. Jolanta Tijušienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis neuniversitetinis Mokytoja metodininkė
3. Romualda Klimavičienė Logopedė Aukštasis universitetinis Metodininkė
4. Justina Paulauskienė Muzikos mokytoja Aukštasis universitetinis Vyresnioji mokytoja
5. Vilija Racevičienė Psichologė asistentė Aukštasis universitetinis Vyresnioji tikybos mokytoja
6. Skirgailė Karčiauskienė Socialinė pedagogė Aukštasis universitetinis
7. Jurgita Vanckavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Mokytoja metodininkė
8. Danutė Bernatavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja metodininkė
9. Lina Macienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Vyresnioji mokytoja
10. Asta Ramanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
11. Rama Čepkauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
12. Ina Gustienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Mokytoja metodininkė
13. Žaneta Zelinskaja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokosi Mokytoja
14. Ieva Pukinskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokosi Mokytoja
15. Gitana Kacevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Mokytoja metodininkė
16. Ingrida Steponaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Vyresnioji mokytoja
17. Neringa Ušackienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja metodininkė
18. Paulina Jančiauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja
19. Indrė Adomaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji mokytoja
20. Lina Sinickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokosi Mokytoja
21. Anželika Ševčiukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja
22. Milda Lukauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Mokytoja
23. Dalia Lasauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
24. Vijolė Juknienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštesnysis  Mokytoja
25. Dovilė Juknaitė Mokytojo padėjėja SUP vaikui
26. Edita Stravinskaitė Mokytojo padėjėja SUP vaikui
27. Skirgailė Karčiauskienė Mokytojo padėjėja SUP vaikui

 

.