Pedagogai

KL12 2

 

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Pedagoginis stažas

2015 01 01

Regina Jasinskienė

Direktorė

aukštasis

II-a vadybinė,

vyr.auklėtoja

40

Audra Pakštienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

aukštasis

II-a vadybinė,

vyr.muzikos mokytoja

27

Jolanta Tijušienė

Meninio ugdymo pedagogė

aukštasis

mokytoja-metodininkė

23

Romualda Klimavičienė

Logopedė

aukštasis

logopedė-metodininkė

31

Danutė Bernatavičienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

35

Jurgita Vanckavičienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

aukštasis

auklėtoja-metodininkė

24

Asta Ramanauskienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

vyresnioji auklėtoja

26

Dalia Lasauskienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

vyresnioji auklėtoja

25

Ina Gustienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

vyresnioji auklėtoja

18

Genė Krivickaja

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

vyresnioji auklėtoja

33

Lidija Saldienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

vyresnioji auklėtoja

43

Danguolė Janulienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

vyresnioji auklėtoja

32

Danė Zakšauskienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

auklėtoja-metodininkė

38

Rama Čepkauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

vyresnioji auklėtoja

30

Vitalija Taujanskienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

auklėtoja

27

Gitana Juodienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštasis

vyresnioji auklėtoja

26

Ingrida Steponaitė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštasis

auklėtoja

5

Elena Petrauskienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

auklėtoja

30

Lionė Brežinskienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštasis

neatestuota

5

Lina Macienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštasis

neatestuota

6

Milda Lukauskienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

aukštesnysis

auklėtoja

33

.