Pedagogai

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 

 

Nr. Vardas pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1. Audra Pakštienė Direktorė Aukštasis universitetinis, magistras II-oji vadybinė kategorija; Vyresnioji muzikos mokytoja
2. Jolanta Tijušienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis neuniversitetinis Mokytoja metodininkė
3. Romualda Klimavičienė Logopedė Aukštasis universitetinis Metodininkė
4. Justina Paulauskienė Muzikos mokytoja Aukštasis universitetinis Vyresnioji mokytoja
5. Vilija Racevičienė Psichologė asistentė Aukštasis universitetinis Vyresnioji tikybos mokytoja
6. Jurgita Vanckavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Mokytoja metodininkė
7. Danutė Bernatavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja metodininkė
8. Lina Macienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Vyresnioji mokytoja
9. Asta Ramanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
10. Rama Čepkauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
11. Ina Gustienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Mokytoja metodininkė
12. Žaneta Zelinskaja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokosi Mokytoja
13. Gitana Kacevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Mokytoja metodininkė
14. Danguolė Janulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
15. Ingrida Steponaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Vyresnioji mokytoja
16.

 

Neringa Ušackienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja metodininkė
17. Paulina Jančiauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja
18. Indrė Adomaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis Vyresnioji mokytoja
19. Lina Sinickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokosi Mokytoja
20. Anželika Ševčiukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytoja
21. Milda Lukauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Mokytoja
22. Dalia Lasauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
23. Vijolė Juknienė Mokytojo padėjėja SUP vaikui
24. Inga Šidlauskienė Mokytojo padėjėja SUP vaikui

 

.