Pedagogai

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS (2019 METAI)

 

Nr. Vardas pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1. Audra Pakštienė Direktorė Aukštasis universitetinis, magistras  

II-oji vadybinė; Vyresn. muzikos mokytojas

 

2. Jolanta Tijušienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis  

Mokytoja metodininkė

 

3. Romualda Klimavičienė Logopedė Aukštasis universitetinis  

Metodininkė

 

4. Vilija Racevičienė Psichologė asistentė Aukštasis universitetinis  

Vyresn. tikybos mokytoja

 

5. Jurgita Vanckavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis  

Auklėtoja metodininkė

 

6. Danutė Bernatavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis  

Auklėtoja metodininkė

 

7. Lina Macienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis  

 

8. Asta Ramanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis  

Vyresn. auklėtoja

 

9. Rama Čepkauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis  

Vyresn. auklėtoja

 

10. Ina Gustienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis  

Auklėtoja metodininkė

 

11. Genė Krivickaja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis  

Vyresn. auklėtoja

 

12. Gitana Juodienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis neuniversitetinis  

Auklėtoja metodininkė

 

13. Danguolė Januolė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis  

Vyresn. auklėtoja

 

14. Ingrida Steponaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

Aukštasis universitetinis

 

15. Neringa Ušackienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

Aukštasis universitetinis

 

Vyresn. auklėtoja
16. Elena Petrauskienė  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Aukštesnysis Auklėtoja
17. Vitalija Taujanskienė  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Aukštesnysis Auklėtoja
18. Danė Zakšauskienė  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Aukštesnysis Auklėtoja metodininkė
19. Lionė Brežinskienė  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Aukštasis universitetinis
20. Milda Laukauskienė  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Aukštesnysis Auklėtoja
21. Dalia Lasauskienė  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Aukštesnysis Vyresn. auklėtoja
.