ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ-LOPŠELIO-DARŽELIO-„ŽILVITIS“-MOKYTOJŲ-SKATINIMO-IR-MOTYVAVIMO-TVARKOS-APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“ PAGALBOS TEIKIMO ŠEIMAI MODELIO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO DARŽELIO „ŽILVITIS“ VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KĖDAINIŲ-LOPŠELIO-DARŽELIO-„ŽILVITIS“-ELEKTRONINIO-DIENYNO-MŪSŲ-DARŽELIS“-TVARKOS-APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TEISĖS AKTŲ, PARENGTŲ PAGAL ATSKIRAS EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVAS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS, SĄRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

KĖDAINIŲ-LOPŠELIO-DARŽELIO-„ŽILVITIS“-VEIKLOS-KOKYBĖS-ĮSIVERTINIMO-TVARKA

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DARBO APMOKĖJIMO APRAŠAS

.