Viešieji pirkimai

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS‘‘ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 2017 M.

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS‘‘ MAISTO PREKIŲ PIRKIMO KONKURSAS 2017 M.

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS‘‘ 2017 M. BIUDŽETINIAIS – FINANSINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽILVITIS‘‘ APSAUGOS PASLAUGŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SĄLYGOS 2017 M.

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS‘‘ MAISTO PRODUKTŲ POREIKIS 2019 METAMS

 

DĖMESIO !!!

Kėdainių lopšelis-darželis “Žilvitis” skelbia konkursą tiekti maisto produktams 2019 metams. Įmonės, norinčios dalyvauti konkurse, pateikia domumentus iki 2016 m. gruodžio 18 d. lopšelio-darželio direktoriui.

Mūsų adresas: Respublikos g. 2, LT-57397 Kėdainiai

Telefonas pasiteiravimui: 834761705

 

Visa informacija apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus bei supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt arba Centriniame viešųjų pirkimų portale https://www.cvpp.lt.

.