Viešieji pirkimai

Visa informacija apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus bei supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt arba Centriniame viešųjų pirkimų portale https://www.cvpp.lt.

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS‘‘ MAISTO PREKIŲ PIRKIMO KONKURSAS 2017 M.

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS‘‘ 2020 M. BIUDŽETINIAIS – FINANSINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

.