Viešieji pirkimai

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS‘‘ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 2017 M.

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS‘‘ MAISTO PREKIŲ PIRKIMO KONKURSAS 2017 M.

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS‘‘ 2020 M. BIUDŽETINIAIS – FINANSINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

Visa informacija apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus bei supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt arba Centriniame viešųjų pirkimų portale https://www.cvpp.lt.

.