Mokestis už darželį

MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE TVARKA

Dėl mokesčio už darželį

.