Veiklos kryptys

Leidinys1

VERTYBĖS

   Vaiko gerovė, pagarba, pasitikėjimas, tobulėjimas, pagalba, išskirtinumas.

 

MISIJA

   Teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas 1,5-7 metų amžiaus vaikams, tenkinti vaiko individualius poreikius ir šeimos lūkesčius, užtikrinti sėkmingą vaiko pasirengimą mokytis mokykloje.

 

VIZIJA

   „Aktyviai kurianti komanda – idėjos vaikui“

 

ILGALAIKIS PRIORITETAS

   Teikti kokybišką vaikų individualius poreikiu tenkinantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

 

TIKSLAS

   Siekti geresnės vaikų ugdymosi pasiekimų kokybės, pritaikant ugdymo turinį ir aplinkas vaikų poreikiams, gebėjimams.

         

.