Grupių sudarymas

Priimamų vaikų sąrašus sudaro lopšelio-darželio direktorius, suderinęs su duomenų bazės tvarkytoju iki kiekvienų metų gegužės 15 d. Jei yra laisvų vietų , sąrašai gali būti pildomi visus metus.

Įstaigos darbo laikas 7.30-17.30 val.

Įstaigoje veikia pailgintos dienos grupė nuo 17.30-18.48 val.

Grupių sudarymas 

  • Ankstyvojo amžiaus grupės – 2 (1,5-3 metų vaikams).
  • Ikimokyklinio amžiaus grupės – 7 (3-5 metų vaikams).
  • Priešmokyklinio amžiaus grupės – 2 (6-7 metų vaikams).

 

Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HP 75:2010″Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, nustatytus reikalavimus.

Įsakymas 2016 01 26 V-93

 

LAISVOS VIETOS GRUPĖSE

Priešmokyklinio amžiaus grupės – nėra.

Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus grupės – nėra.

.