Valdymo struktūra

 

 

Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ metodinės darbo grupės:

  • „Žilvičiukas kūrėjas“ (Dailės terapija. Aplinkų kūrimas, idėjų kaupimas ir pritaikymas, dekoracijų, trafaretų darymas, šventinių rūbų, kostiumų gaminimas).

Metodinės grupės pirmininkė – Lina Macienė

 

  • ,,Žilvičiukas atradėjas“ (STREAM veikla įstaigoje. ,,Mažųjų archeologija“)

Metodinės grupės pirmininkė – Ingrida Steponaitė

 

  • „Sveikas žilvičiukas“ (Sportiniai renginiai, sveikatingumo edukacijos, programų bei projektų rengimas, įstaigos atstovavimas rajono ir respublikos sporto bei sveikatos renginiuose).

Metodinės grupės pirmininkė – Ina Gustienė

 

  • „Žalias žilvičiukas“ (Gamtosauginiai renginiai ir ekologiniai projektai).

Metodinės grupės pirmininkė – Danutė Bernatavičienė

 

  • „Linksmas žilvičiukas“ (Pramoginių ir šventinių renginių organizavimas, muzikiniai pasirodymai, etnokultūros edukacijos, kultūrinės išvykos).

Metodinės grupės pirmininkė –  Justina Paulauskienė

 

Metodinių grupių koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Tijušienė

.