Valdymo struktūra

 

valdymo struktura

 

Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“pedagogų metodiniai klubai:

  • ,,Gera sveikatėlė‘‘ (rūpinasi sveikatinimo klausimais, jų profilaktika ir prevencija).

Klubo vadovė Danė Zakšauskienė

 

  • ,,Menininkai‘‘ (organizuoja renginius bendruomenei, rūpinasi salės ir įstaigos interjeru, rengia parodas).

Klubo vadovė Jolanta Tijušienė

 

  • ,,Žirniukas‘‘ (rūpinasi ankstyvojo amžiaus grupių veikla).

Klubo vadovė Milda Lukauskienė

 

  • ,,Idėjų malūnai‘‘ (inicijuoja, kuria projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu).

Klubo vadovė Audra Pakštienė

.