Specialistų paslaugos

PAPILDOMO UGDYMO VEIKLOS 

ĮSTAIGOJE (BŪRELIŲ VEIKLA) 2018-2019 m.m.

 

PIRMADIENIS:

ANGLŲ kalba (Kėdainių kalbų mokykla)

1-oji gr. 12.00-12.35

2-oji gr. 12.50-13.25

Mok. Agnė Milašienė

 

ANTRADIENIS:

ŠOKIAI Pramoginiai (Šokių mokykla ,,VILNIS“)

12.10-12.40

Mok.  Natalija Tokareva

 

KREPŠINIS (Aukštaitijos krepšinio mokykla)

13.00-13.45

Treneris Deivydas

 

ŠOKIAI (,,Izadora“)

17.00-18.00

Mok. Jurgita Liebienė

 

TREČIADIENIS:

ZUMBA  Kids

1-oji gr.  14.30-15.00

2-oji gr.  15.00-15.30

Mok.  Jurgita Sakalauskienė

 

KETVIRTADIENIS:

ŠOKIAI Pramoginiai (Šokių mokykla ,,VILNIS“)

12.10-12.40

Mok.  Natalija Tokareva

 

KREPŠINIS (Aukštaitijos krepšinio mokykla)

13.00-13.45

Treneris Deivydas

 

DAILĖ

1-oji gr.  14.00-14.40

2-oji gr.  15.00-15.40

Mok. Vaida Kavaliauskienė

 

ŠOKIAI (,,Izadora“)

17.00-18.00

Mok. Jurgita Liebienė

 

PENKTADIENIS:

FUTBOLIUKAS

14.00-15.00

Mok. Ina Gustienė

 

ROMUALDA  KLIMAVIČIENĖ

Logopedė

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje, esant reikalui Kėdainių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais, bei formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Darbo laikas:    II – V  8.00-15.15    Pietų pertrauka:   12.00-12.30

 

VILIJA RACEVIČIENĖ

Psichologė asistentė

Darbo laikas:

I   7.30-12.30;      15.00-17.30

II   15.00-17.30

.