Specialistų paslaugos

PAPILDOMO UGDYMO VEIKLOS ĮSTAIGOJE (BŪRELIŲ VEIKLA) 2017-2018 m.m.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

Anglų kalba

10.15-10.50

10.50-11.30

Kalbų mokykla

Mokytoja

Agnė Milašienė

Anglų kalba

16.40-17.10

Suaugusių ir jaunimo mokymo centras

Mokytoja

Jelena Armanavičienė

Pramoginiai šokiai

12.00-12.30

Mokytoja

Natalija Tokareva

Anglų kalba

10.15-10.50

10.50-11.30

Kalbų mokykla

Mokytoja

Agnė Milašienė

Anglų kalba

15.50-16.20

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Mokytoja

Jelena Armanavičienė

Dailė

Dailės mokykla

9.15-10.15

Mokytoja

Evelina Knezevičienė

Pramoginiai šokiai

12.00-12.30

Mokytoja

Natalija Tokareva

Dailė

Dailės mokykla

9.00-10.00

10.15-11.15

Mokytoja

Evelina Knezevičienė

Zumba

10.15-11.15

Mokytoja

Jurgita

Futboliukas

11.35-12.20

Mokytoja

Ina Gustienė

 

LOGOPEDO PASLAUGOS

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje, esant reikalui Kėdainių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais, bei formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Logopedė Romualda Klimavičienė

Darbo laikas:

Pirmadienis – penktadienis 8.00–15.15 val.

Pietų pertrauka:

12.00–12.30 val.

Tel. nr. 8 347 61705

 

Psichologė asistentė Vilija Racevičienė

Darbo laikas:

Pirmadienį 15.30-18.00 val.

Antradienį 07.30-12.00 val.

Trečiadienį 15.30-18.00 val.

.