Specialistų paslaugos

PAPILDOMO UGDYMO VEIKLOS 

ĮSTAIGOJE (BŪRELIŲ VEIKLA)

ANGLŲ KALBA (Kėdainių kalbų mokykla)

ANTRADIENIS/KETVIRTADIENIS:

1-oji gr. 9.55-10.30

2-oji gr. 10.35-11.10

3-ioji gr. 11.15-11.50

4-oji gr. 11.55-12.30

Mokytoja Agnė Steponienė

 

PRAMOGINIAI ŠOKIAI  (Šokių mokykla ,,VILNIS“)

ANTRADIENIS:

1-oji gr. 10.30-10.25

2-oji gr.  12.10-12.40

3-ioji gr. 12.45-13.15

KETVIRTADIENIS:

1-oji gr. 10.30-10.25

2-oji gr. 11.00-11.30

3-ioji gr. 12.10-12.40

Mokyta Natalija Tokareva

 

ZUMBA  Kids

PENKTADIENIS:

1-oji gr. 11.00-11.30

2-oji gr. 11.30-12.00

Mok.  Jurgita Sakalauskienė

 

FUTBOLIUKAS

PIRMDIENIS/PENKTADIENIS:

13.00-14.00

Treneris Vakaris Skibiniauskas

 

KREPŠINIS

PIRMDIENIS:

16.15-16.45

PENKTADIENIS:

14.55-15.25

Treneris Vaidas Simonavičius

 

ROMUALDA  KLIMAVIČIENĖ

Logopedė

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje, esant reikalui Kėdainių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais, bei formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Darbo laikas:    I – III  7.30-16.30; V – 7.30-16.30; Pietų pertrauka: 12.30-13.0

 

VILIJA RACEVIČIENĖ

Psichologė 

Darbo laikas:

I   8.00-12.30

II   13.00-16.48

.