MAŽAIS ŽINGSNELIAIS DIDŽIOJO FUTBOLO LINK

MAŽAIS ŽINGSNELIAIS DIDŽIOJO FUTBOLO LINK

ŽILVITYJE LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS „MAŽAIS ŽINGSNELIAIS DIDŽIOJO FUTBOLO LINK“

Ikimokyklinis amžius – palankus metas formuoti vaikų vertybines nuostatas bei požiūrį į kūno kultūrą ir sportą. Bet kokia fiziškai aktyvi veikla šio amžiaus vaikams teikia daug džiaugsmo, o tikslinga, kryptinga, metodiškai pagrįsta veikla – padeda pasiekti puikių rezultatų. Žinodami apie šiandieninę fizinio aktyvumo stoką ir turėdami žinių, noro ir galimybių spręsti šią problemą, galime užtikrint ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą dienos metu, skatinti didesnį FA popamokinėje veikloje ir šeimoje.

Siekiant sklandaus ir metodiškai kryptingo vaikų ugdymo, Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija, Lietuvos futbolo federacija ir Masinio futbolo asociacija inicijuoja projektą „Mažais žingsneliais didžiojo futbolo link“

Šiame projekte dalyvauja 5 – 6 metų amžiaus , 46 lopšelio – darželio „Žilvitis“ auklėtiniai. Projekto ugdomoji veikla futbolo tematika prasidėjo nuo 2015 10 22 ir baigsis 2015 12 15.

Šiuo metu glaudžiai bendradarbiaujame su Kėdainių sporto centru. Šio klubo futbolo treneris Martynas Šležys veda praktinius užsiėmimus projekto dalyviams. Manome, kad profesionalaus futbolo trenerio dalyvavimas kūno kultūros užsiėmimuose leis geriau atskleisti sporto šakos specifiką, padės įžvelgti individualius vaikų gebėjimus, užtikrins tolimesnio ugdymosi galimybes.

Auklėtoja Ina Gustienė

Projekto nuotraukas rasite čia

Komentarai įrašui MAŽAIS ŽINGSNELIAIS DIDŽIOJO FUTBOLO LINK yra išjungti

-

-

.