NAUJIENOS

GERBIAMI TĖVELIAI,

2012 choreografija

Nuo šio rudens įstaigoje vyks choreografijos užsiėmimai.

Mėnesio kaina vienam dalyviui – 20 litų.

Vaikučius, norinčius šokti, kviečiame spalio 3 dieną, 13 val. į salę.

 

Vadovė  meninio ugdymo pedagogė JOLANTA.

Plačiau...

FUTBOLIUKAS !!!

2012 futboliukas

Kviečiame priešmokyklinių grupių vaikučius į futboliuko treniruotes.

Užsiėmimai vyks pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11.30 val. darželio salėje,  esant palankiam orui, lauke.

Norintys sportuoti  registruojasi 10 – oje grupėje.

Treniruotes ves ikimokyklinio ugdymo pedagogė INA

 

Plačiau...

TĖVELIŲ DĖMESIUI !

Š. m. rugsėjo 19 d. 16.30 val. kviečiamas priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių tėvų susirinkimas.

Kalbėsime apie priešmokyklinio ugdymo plano ir programos ypatumus, ankstyvąjį anglų kalbos mokymą, atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

Susirinkime dalyvaus Kalbų mokyklos direktorė Aida Bilinskienė.


Lauksime atvykstančių.

 

Direktorė Regina Jasinskienė

Plačiau...

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Esame sudarę bendradarbiavimo sutartį su Kėdainių Kalbų mokykla. Lopšelio – darželio ,,Žilvitis” patalpose vyksta užsiėmimai vaikams pagal dvi programas:

 1. ,,Pirmieji žingsniai” – pageidaujantiems priešmokyklinių grupių ugdytiniams.

 2. ,,Žingsnis pirmyn” – pirmų klasių mokiniams (buvusiems priešmokyklinukams).


UŽSĖMIMŲ  TVARKARAŠTIS


ANTRADIENIS

KETVIRTADIENIS

,,Saulėgrąžos “ grupė – 11.50val.

,,Ramunėlių” grupė – 12.55val.

 Pirmokai   – 13.30val.

,,Saulėgrąžos” grupė – 11.50val.

,,Ramunėlių” grupė – 12.45val.

 Pirmokai   – 13.30val.


Užsiėmimų trukmė 35 minutės.  Užsėmimai mokami.

Plačiau...

TĖVELIAMS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS

Socialinę paramą gali gauti ikimokyklines įstaigas  lankantys mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programas.

Yra nustatytos dvi socialinės paramos rūšys: nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis.

Priklausomai nuo šeimos pajamų , ugdytiniai turi teisę į nemokamus pietus ir aprūpinimą mokinio reikmenimis, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VPR) – 525Lt.

Atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas socialinė parama gali būti skiriama ir kitais atvejais (nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo ir kt.).

Dėl socialinės paramos ugdytiniams į seniūniją pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą turi kreiptis vienas iš ugdytinio tėvų (įtėvių) ir pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymas – paraiška gauti socialinę paramą mokiniui (pildomas seniūnijoje);

 • pareiškėjo tapatybės dokumentas ir vaiko(ų) gimimo liudijimas;

 • pažymos apie šeimos narių pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio jei pajamos pasikeitė;

 • pažyma iš antstolių apie mokamus alimentus;

 • santuokos, ištuokos, mirties liudijimas;

 • pažyma apie turimą (nuomojamą) žemę.


Išsamesnę informaciją teikia ir prašymus priima seniūnijų socialiniai darbuotojai, taip pat Socialinė paramos skyriaus vyresn.. specialistė Greta Durulienė (408 kab., tel. (8 347) 44200).


Direktorė Regina Jasinskienė

Plačiau...

RUGSĖJIS PADOVANOJO PIRMĄJĄ ŠVENTĘ

Pasipuošęs gausiu sodo ir miško derliumi atkeliavo margaspalvis Rugsėjis. Rugsėjo trečiąją paūgėję, vėjo nugairinti ,,Žilvičio“ salėje rinkosi priešmokyklinukai. Šiais metais jų turime net 45. Vaikus linksmino šmaikštusis Klounas (pedagogė Danutė Unikienė). Įvairias užduotis vaikams padėjo spręsti priešmokyklinių grupių pedagogės Danutė Bernatavičienė ir Jurgita Vanckavičienė, meninio ugdymo pedagogė Jolanta Tijušienė. Vaikai ieškojo rakto į žinių šalį, šoko, linksminosi.

Kokia šventė be dovanų. Į grupes vaikai nusinešė enciklopedijas, kurias ,su auklėtojų pagalba, skaitys kada tik panorėję.

Plačiau...

Rugsėjo 1-oji

rugsejo 1-oji

Gerbiami tėveliai, įstaigos darbuotojai,

 

pasidabinęs įvairiaspalviais astrų ir kardelių žiedais, nulinkusiomis gausiomis raudonskruosčių obuolių šakomis,  žengia jo didenybė Rugsėjis.

Tai – naujų darbų pradžia mums visiems. Su jauduliu ir pačiais geriausiais ketinimais laukiame visų mažylių, ypač tų, kurie pravers ,,Žilvičio“ duris pirmą kartą.

Mes, pedagogai, vesime kiekvieną mažylį už rankos į pažinimo pasaulį, sieksime, kad čia praleistos dienos kiekvienam teiktų džiaugsmą , skatintų pasitikėjimą.

Pradėkime naujus metus atversdami tarsi dar neskaityto sąsiuvinio lapus. Rašykime į jį tauriausias mintis, prasmingiausius darbus, kupinus nuoširdumo, atjautos, šilumos, gerumo.

 

 

 

                                                                                   Administracijos vardu direktorė

                                                                                               Regina Jasinskienė

Plačiau...

RUOŠIAMĖS APLINKOS APŽIŪRAI

Kiekvieną vasarą vyksta rajoninė aplinkos apžiūra, kurioje dalyvauja visos švietimo įstaigos. Lopšelio – darželio ,,Žilvitis“ darbuotojai jau nuo ankstyvo pavasario sėjo ir augino gėles. Visų grupių bendruomenės įsijungė į akciją  ,,Užauginta ant palangės“. Tad savo jėgomis užsiauginome   medetkų, gvazdikėlių, jurginukų, zinijų, kurias, sušilus orui, pasodinome darželio gėlynuose.

Džiaugiamės svyruokliu žilvičiu, kurį padovanojo ,,Papartėlių“ grupės tėveliai. Tikimės jis užaugs ir ilgai puoš įstaigos aplinką.

Mums labai pasisekė. Kėdainių jaunimą vienijanti organizacija ,,Išvien“ linksmais piešiniais bei spalvomis papuošė pavėsines ir medines žaidimų konstrukcijas. Lopšelio – darželio kiemas atgijo, tarsi pražydo naujai. Džiaugiamės , kad buvę auklėtiniai Ignas, Karolina, Tomas dalyvavo šioje akcijoje ir nuoširdžiu darbu parodė aplinkiniams puikų pavyzdį. Šioje akcijoje dalyvavo ir mažieji  žilvičiukai. Susirinkę darželio kieme netik stebėjo talkininkų darbą, bet ir patys galėjo spalvinti kopetėles ar namelį.

Dėkoju direktorės pavaduotojai ūkio ir bendriems reikalams Rimutei Stanionienei, kuri organizavo aplinkos tvarkymo talkas, pati daug ir nuoširdžiai dirbo. Aktyviausi talkininkai – Alvyra, Žiedūnė, Vita, Roma, Sigutė, Aldona K., Valentinas,  Valerija. Dėkoju Daliai, Ligitai, Aldonai R., Tatjanai K. Ačiū sargams, kurie atsakingai saugoja teritoriją, atlieka tvarkymo darbus.

Birželio 19 dieną įstaigoje lankėsi autoritetinga Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos apžiūros komisija, kuri įvertino mūsų triūsą. Lopšeliui – darželiui ,,Žilvitis“ patikėta atstovauti rajono ikimokyklines įstaigas respublikinėje  aplinkos apžiūroje.

Regina Jasinskienė 

Lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorė

Plačiau...

ANGLŲ KALBA ,,ŽILVITYJE“

Šiais mokslo metais lopšelyje-darželyje „Žilvitis“  sėkmingai startavo neformaliojo švietimo kalbų mokymo programa skirta priešmokyklinukams. Pamokėles vaikučiams organizavo anglų kalbos mokytoja metodininkė Agnė Milašienė. Gegužės mėnesį kalbų mokyklos jauniausieji mokinukai baigė neformaliojo švietimo kalbų mokymo programą „Pirmieji žingsniai” ir 36   kalbinukams buvo iškilmingai įteikti šios programos baigimo pažymėjimai. 

Anglų kalbos programa yra įdomi ir naudinga jauniesiems mokiniams. Pamokose naudojamos dainelės, žaidimai, vaidinimai stimuliuoja vaikų kalbos mokymąsi ir motyvaciją. Judesys, mimika, kūrybinė veikla  palengvina naujų žodžių ir frazių įsiminimą, todėl vaikams nekyla problemų atliekant užduotis tokiomis temomis kaip oras, gyvūnai, spalvos, mano šeima, žaislai, vaisiai ir t.t.

Vaikai noriai lankė pamokėles, lavino kalbą, jos išraišką, džiaugėsi mokymosi procesu, o taip pat puikiai pasirodė kalbų mokyklos jubiliejaus šventėje bei „Saulės zuikio“ koncerte.

Kviečiame ir kitais mokslo metais dalyvauti kalbų mokymo programose „Pirmieji žingsniai” ir „Žingsnis pirmyn”, kurios bus vykdomos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“.

                                                Kėdainių kalbų mokyklos mokytoja metodininkė

                                                                                                      Agnė Milašienė

Plačiau...

LIEŽUVIO ŽAIDIMĖLIAI

Kuo judresnis ir lankstesnis vaiko liežuvėlis, tuo taisyklingiau tariami kalbos garsai.

Liežuvio mankštelei galima pasiūlyti šiuos žaidimus:

liezuvio zaidimeliai1

Iš avilio išlenda bitutė  (keletą kartų iškišti liežuvį).

 • Bitutė žvalgosi į šonus (liežuvį stumdyti į šonus nuo vieno lūpos kampo iki kito).
 • Bitė palenda po aviliu (liežuviu siekti smakriuką).
 • Bitė pakyla ir nutupia ant avilio (liežuviu siekti nosytę).
 • Bitė skraido ratu ir žvalgosi (iškištą liežuvį sukti ratu į vieną pusę, į kitą pusę).

Bitelė išvalo savo avilį:

 • Nuvalo aviliuko sieneles (liežuvio galiuku brauko vidines skruostukų puses).
 • Nuvalo aviliuko viršų , nukabina voratinklius (liežuvio galiuku brauko gomurį).
 • Iššluoja grindis (liežuvio galiuku brauko burnos apačią).

Sutvarkiusi savo namelį bitutė ilsisi ir girdi  caksintį laikroduką ca-ca-ca…,

 • pravažiuojančio traukinio garsus: td-td-td-td…,
 • traukinio stabdymą tšššš…,
 • pro šalį prabėgantį žirgą (klaksėti liežuviu),
 • jį dantį raitelį (stabdyti lūpomis ptrrr…, liežuviu trrr…),
 • pravažiuojantį  automobilį žžžž…,
 • prabirbiantį motociklą brrrr… motociklo stabdymą džžžž….


Kalbos garsų tarimui svarbu ir išlavinti piršteliai.

Padėkite vaikui atlikti užduotėlę:

 • Nuspalvinti nukopijuotą ar iškirptą didelę A raidę.
 • Ant jos užklijuoti iškirptus iš įvairių lankstinukų, žurnaliukų paveiksliukus, kurių pavadinimai prasideda A garsu (avilys, akis, avis, akiniai, adata, akmuo ir pan.).

liezuvio zaidimeliai2

 • Ant didelės B raidės klijuoti iškirptus paveiksliukus, kurių pavadinimai prasideda B garsu (bitė, balionas, būgnas, briedis, beržas ir pan.)

Ši užduotėlė kartu lavins vaikų kalbinę klausą, skatins klausytis kalbos garsų skiemenyse, žodžiuose.

liezuvio zaidimeliai3

 


Sėkmės!                                                                  Logopedė Romualda Klimavičienė

Plačiau...
.