VIEŠNAGĖ TURKIJOJE

VIEŠNAGĖ TURKIJOJE

Untitled1

Kėdainių lopšelis – darželis „Žilvitis“ įgyvendina tarptautinį Comenius daugiašalės programos projektą „Discovering the world. Developing skills trough experimentation and exploration” (“Pažink pasaulį. Įgūdžių plėtojimas eksperimentuojant ir tyrinėjant”). Projekto partneriai: koordinuojanti šalis Lenkija (Bydgoszcz), Estija (Tallin), Ispanija (Pamplona), Turkija (Tokat) ir Lietuva (Kėdainiai). Ši veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų programos fondas. Tai puiki galimybė Europos šalių švietimo įstaigoms bendrauti ir bendradarbiauti, įvaldyti naujus darbo metodus ir įgyti vertingos patirties, formuoti vaikų pasaulėžiūrą.

Šiame projekte dalyvauja ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir įstaigos pedagogės. Projekto darbo grupė nuolat rūpinasi Comenius daugiašalės partnerystės projekto sklaida įstaigoje: fojė paruoštas projekto veiklas atspindintis stendas, grupėse – projekto veiklos kampeliai.

Lopšelio – darželio pedagogės Ina Gustienė ir Jurgita Vanckavičienė šių metų sausio 13 – 20 dienomis dalyvavo projekto susitikime Turkijoje, Tokato mieste. Stebėjo atviras veiklas, grupių savitumus, dalinosi darbo patirtimi. Visos dalyvaujančios šalys pristatė vaizdines medžiagas, tai bandymus su oru, vandeniu, magnetu, augalais, spalvomis ir garsais. Aptarė organizacinius veiklos klausimus, numatė darbus kitam ir jau paskutiniam susitikimui. Planuojamas galutinis rezultatas: dalyvaujančių šalių bendra knyga su atliktų bandymų aprašais ir nuotraukomis.

Projektas naudingas tuo, kad susipažįstame su kitų šalių švietimo sistemomis, ugdymo programomis bei ugdymo būdais ir metodais, istorija, kultūra, jų paveldu, tradicijomis, tobuliname užsienio kalbų įgūdžius. Dalyvaudami projekte, mes mokomės ne iš knygų, o praktiškai, ir ta praktinė patirtis išlieka žymiai ilgiau. Įgyta patirtis bus naudinga kasdieninėje pedagoginėje veikloje, skatins tolimesnį tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą. Tai nauda ir vaikams ir pedagogams ir pačiai įstaigai.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Ina Gustienė


Viešnagės nuotraukas rasite čia

Komentarai įrašui VIEŠNAGĖ TURKIJOJE yra išjungti

-

-

.