RUOŠIAMĖS APLINKOS APŽIŪRAI

RUOŠIAMĖS APLINKOS APŽIŪRAI

Kiekvieną vasarą vyksta rajoninė aplinkos apžiūra, kurioje dalyvauja visos švietimo įstaigos. Lopšelio – darželio ,,Žilvitis“ darbuotojai jau nuo ankstyvo pavasario sėjo ir augino gėles. Visų grupių bendruomenės įsijungė į akciją  ,,Užauginta ant palangės“. Tad savo jėgomis užsiauginome   medetkų, gvazdikėlių, jurginukų, zinijų, kurias, sušilus orui, pasodinome darželio gėlynuose.

Džiaugiamės svyruokliu žilvičiu, kurį padovanojo ,,Papartėlių“ grupės tėveliai. Tikimės jis užaugs ir ilgai puoš įstaigos aplinką.

Mums labai pasisekė. Kėdainių jaunimą vienijanti organizacija ,,Išvien“ linksmais piešiniais bei spalvomis papuošė pavėsines ir medines žaidimų konstrukcijas. Lopšelio – darželio kiemas atgijo, tarsi pražydo naujai. Džiaugiamės , kad buvę auklėtiniai Ignas, Karolina, Tomas dalyvavo šioje akcijoje ir nuoširdžiu darbu parodė aplinkiniams puikų pavyzdį. Šioje akcijoje dalyvavo ir mažieji  žilvičiukai. Susirinkę darželio kieme netik stebėjo talkininkų darbą, bet ir patys galėjo spalvinti kopetėles ar namelį.

Dėkoju direktorės pavaduotojai ūkio ir bendriems reikalams Rimutei Stanionienei, kuri organizavo aplinkos tvarkymo talkas, pati daug ir nuoširdžiai dirbo. Aktyviausi talkininkai – Alvyra, Žiedūnė, Vita, Roma, Sigutė, Aldona K., Valentinas,  Valerija. Dėkoju Daliai, Ligitai, Aldonai R., Tatjanai K. Ačiū sargams, kurie atsakingai saugoja teritoriją, atlieka tvarkymo darbus.

Birželio 19 dieną įstaigoje lankėsi autoritetinga Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos apžiūros komisija, kuri įvertino mūsų triūsą. Lopšeliui – darželiui ,,Žilvitis“ patikėta atstovauti rajono ikimokyklines įstaigas respublikinėje  aplinkos apžiūroje.

Regina Jasinskienė 

Lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorė

Komentarai įrašui RUOŠIAMĖS APLINKOS APŽIŪRAI yra išjungti

-

-

.