PARAMA IR LABDARA

PARAMA IR LABDARA

Kėdainių lopšelį-darželį „Žilvitis“ paremti galima įvairiais būdais:

1. Pervesti norimą pinigų sumą į lopšelio- darželio rėmimo sąskaitą:

LT69 7300 010 092 446 022, bankas – AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

2. Paaukoti 2% GPM (gyventojų pajamų mokesčių) sumą.

3. Padovanoti baldų, įrangos, žaislų, knygų ir kt.

4. Atlikti remonto, įrengimo, priemonių montavimo ir kitus darbus.


Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pervedė „Žilvičiui“ 2% gyventojo pajamų mokesčio (GPM) sumą!

 

Norintys paremti mūsų lopšelį-darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GPM. Išsamiau apie 2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse:

·         www.labdara-parama.lt

·         www.vmi.lt

Primename, kad valstybinė mokesčių inspekcija 2% GPM priima iki gegužės 1 dienos. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

 

Kaip pervesti 2 proc.?

Užpildoma speciali prašymo forma FR0512 (visą informaciją ir formas galite gauti ir lopšelyje-darželyje). Formą galima pildyti ranka arba kompiuteriu.Užpildytą formą pristatyti į valstybinę mokesčių inspekciją. Galima užpildyti elektroninę formą ir persiųsti mokesčių inspekcijai. Įmonės kodas 191018685 (įrašyti 10-tame formos langelyje); Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ (įrašyti 11-tame formos langelyje); Respublikos g.2, Kėdainiai (įrašyti 12-tame formos langelyje). Paramos formą galima pateikti internetu, registruotu laišku, pačiam atnešti į VMI. Tie, kurie privalo teikti metinę pajamų deklaraciją, šią prašymo formą privalo pateikti tik kartu su deklaracija.

Konsultacijas dėl formos pildymo ranka ir internetu teikia mūsų įstaigos buhalteris ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audra Pakštienė nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. pirmadieniais 8.00-9.30 ir ketvirtadieniais 15.00-16.30. 


Naudinga informacija

Dažnai gyventojai klysta manydami, kad paremti organizaciją iki 2% sumokėto GPM (Gyventojų pajamų mokesčio) gali tik dirbę pagal darbo sutartis. Iš tikrųjų pasinaudoti šia teise gali dirbę pagal darbo sutartis, gavę verslo pajamų iš kūrybos (autorinės sutartys, honorarai), iš sporto ar atlikėjų veiklos, iš individualios veiklos, gavę turto pajamų iš patalpų nuomos iš automobilių nuomos, dividendų ir kt. Įstatymas numato teisę Lietuvos gyventojui iki 2% mokėtino GPM pervesti vienam ar keliems paramos gavėjams (paskirstydamas, pvz., 0,80% – vienam, 0,70% – kitam ir 0,50% – trečiam paramos gavėjui). Bet kuriuo atveju pildoma tik viena forma FR0512, į kurią galima įrašyti 2 paramos gavėjus. Jei norite paremti daugiau organizacijų, reikia naudoti kitą papildomą lapą FR0512P. Jei užpildysite dvi (arba daugiau) formas FR0512, parama bus pervesta tik pagal vieną prašymą, kitas prašymas nebus įvykdytas, o pinigai liks biudžete. Taip pat, nutarus paremti kelias organizacijas, reikėtų įvertinti, kad mažesnė kaip 10 Lt suma paramos gavėjui nepervedama. (pvz., darbuotojo, 2005 m. gavusio minimalų atlyginimą, 2% nuo išskaičiuoto GPM sudarys ne daugiau kaip 18,61 Lt, todėl jis gali paremti tik vieną organizaciją).

Komentarai įrašui PARAMA IR LABDARA yra išjungti

-

-

.