GERBIAMIEJI,

GERBIAMIEJI,

2013 sveikinimas_velykos


Prieš Velykas atgaivinkim jausmus, pripildykim savo tikėjimo 

taurę naujomis viltimis,su meile, džiaugsmu ir atgimimo jausmu 

laukim Šv.Velykų ryto, kaip naujo stebuklo pradžios!

 

 

Įstaigos administracijos vardu

Direktorė Regina

Komentarai įrašui GERBIAMIEJI, yra išjungti

-

-

.