,,ŽILVITYJE” VYKO VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

,,ŽILVITYJE” VYKO VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Gausus tėvelių būrys spalio 23 dieną susirinko lopšelio-darželio salėje.

Direktorė R. Jasinskienė pateikė tėveliams finansinę ataskaitą, informavo kaip įstaigoje gerinama Higienos Norma HN75:2010 (iš savivaldybės skirtų lėšų), kaip panaudojamos už ugdymą surinktos lėšos. Tėveliai informuoti apie papildomas ugdomąsias veiklas vaikams, priminta mokesčio už darželį tvarka ir kaip tvarkytis dokumentus jeigu šeimai reikalinga 50 procentų už maitinimą lengvata.

Atnaujinta įstaigos taryba. Vietoje A. Milašienės, tėvams vienbalsiai pritarus,  išrinkta L. Žilevičienė.

Pagrindinį pranešimą ,, Vaikų ir tėvų bendravimas, penkios kalbos“ skaitė Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus vedėja O. Šulcienė. (parsisiųsti MS Power Point formatu)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Pakštienė apibendrino mažylių adaptacijos problemas, informavo tėvelius  apie vaikų stebėseną, jos konfidencialumą, grupių darbo laiką.

2012.10.23 1 2012.10.23 2

Komentarai įrašui ,,ŽILVITYJE” VYKO VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS yra išjungti

-

-

.