BENDRADARBIAVIMO TILTAS

BENDRADARBIAVIMO TILTAS

Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ aktyviai dalyvauja Švietimo mainų paramos fondo veikloje. Šį rudenį laimėjome daugiašalės mokyklų partnerystės finansavimą Comenius projektų grupėje. Projekto pavadinimas – „Pažink pasaulį. Įgūdžių tobulinimas eksperimentuojant ir tyrinėjant“.                   Neseniai keturių įstaigos pedagogų delegacija viešėjo projekto partnerių susitikime Estijoje. Susitikimas vyko Talino mieste.

 

  Projekto dalyviai lankėsi Talino Asunduse Lasteaed ikimokyklinėje įstaigoje, kuri taiko Geros pradžios metodą. Šia kryptimi mūsų rajone dirba Akademijos darželis-mokykla ,,Kaštonas“. Įstaigos pedagogai šiltai sutiko svečius, parodė veiklas – eksperimentus mažylių (2-jų metukų) ir priešmokyklinėje grupėse. Veiklose dalyvavo ir norintys svečiai: gamino pelytę iš vilnos, puošė ir apipavidalino Kalėdinę žvakutę, specialia pjaustymo įranga gamino originalų atšvaistą. Įstaigos ugdytiniai ir pedagogai parodė svečiams koncertą, kurio metu visi smagiai sukosi šventės ratelyje.

 

Darželyje didelis dėmesys skiriamas tėvų ir darbuotojų partnerystei. Tėvai aktyvūs kasdienės veiklos dalyviai ir pagalbininkai, dalyvauja išvykose, renginiuose, padeda finansiškai.

 

  Tarptautinio projekto partneriai pristatė savo įstaigas ir darbus, kuriuos nuveikė iki susitikimo Taline, pasikeitė suvenyrais, numatė tolimesnes darbo gaires.

 

   Susitikimo dalyviai aplankė Talino senamiestį, televizijos bokštą. Naujų istorinių žinių suteikė ekskursija į etnografinį kaimą (analogiškas Rumšiškių muziejus), šalies meno muziejų.

 

   Pirmasis projekto partnerių susitikimas buvo naudingas, dalykiškas, nuteikiantis naujiems darbams.

 

Dėkoju ,,Žilvičio“ pedagogų komandai už nuoširdų darbą ir atsakingą įstaigos reprezentavimą tarptautinio partnerių susitikimo metu.

 

Direktorė Regina

 

bendradarbia

Komentarai įrašui BENDRADARBIAVIMO TILTAS yra išjungti

-

-

.