Vaikų darbelių paroda

Vaikų darbelių paroda

2013.04.22

Palaikant glaudų bendradarbiavimą su ugdytinių tėveliais kilo idėja surengti vaikų darbelių parodą tėvelių darbovietėse.

Lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ,,Tulpyčių“ grupės mamytė Laura Samulevičienė dirbanti  Kėdainių r. Miegėnų pagrindinėje mokykloje pradinių klasių  mokytoja, kartu su savo kolegėmis,  pakvietė mūsų darželio dvi grupes dalyvauti  ugdytinių darbelių mainų parodoje. Darželio ugdytiniai iš ,,Tulpyčių“ ir ,,Žibučių“grupių savo darbelių parodėlę  ,,Kai žemelė atsibunda“ eksponuoja mokykloje, o pradinių klasių mokiniai parodėlę ,,Pavasario spalvos“ – lopšelyje-darželyje.

Parodėlės vyksta nuo š. m. balandžio 22 dienos.

Parodėles rengė: ikimokyklinio ugdymo pedagogės D. Lasauskienė, D. Zakšauskienė ir D. Janulienė. Mokytojos L. Samulevičienė, D. Mituzienė, G. Simokienė ir I. Bartkuvienė.

 

 

Komentarai įrašui Vaikų darbelių paroda yra išjungti

-

-

.