TĖVELIAMS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS

TĖVELIAMS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS

Socialinę paramą gali gauti ikimokyklines įstaigas  lankantys mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programas.

Yra nustatytos dvi socialinės paramos rūšys: nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis.

Priklausomai nuo šeimos pajamų , ugdytiniai turi teisę į nemokamus pietus ir aprūpinimą mokinio reikmenimis, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VPR) – 525Lt.

Atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas socialinė parama gali būti skiriama ir kitais atvejais (nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo ir kt.).

Dėl socialinės paramos ugdytiniams į seniūniją pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą turi kreiptis vienas iš ugdytinio tėvų (įtėvių) ir pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas – paraiška gauti socialinę paramą mokiniui (pildomas seniūnijoje);

  • pareiškėjo tapatybės dokumentas ir vaiko(ų) gimimo liudijimas;

  • pažymos apie šeimos narių pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio jei pajamos pasikeitė;

  • pažyma iš antstolių apie mokamus alimentus;

  • santuokos, ištuokos, mirties liudijimas;

  • pažyma apie turimą (nuomojamą) žemę.


Išsamesnę informaciją teikia ir prašymus priima seniūnijų socialiniai darbuotojai, taip pat Socialinė paramos skyriaus vyresn.. specialistė Greta Durulienė (408 kab., tel. (8 347) 44200).


Direktorė Regina Jasinskienė

Komentarai įrašui TĖVELIAMS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS yra išjungti

-

-

.