Tėvų klubas

Tėvų klubas

Vasario 27 d. ,,Žilvičio“ tėvų klubas rinkosi aptarti įstaigos veiklą. Tėvai džiaugėsi kompetentingos pedagogų komandos darbu, kuriama aplinka, vaikų užimtumu. Pedagogai ir tėvai diskutavo, kad būtina vaikus mokyti laikytis taisyklių ir susitarimų tiek darželyje, tiek namuose, pageidavo, kad vaikai kuo ilgiau žaistų lauke, dažniau būtų organizuojami grupių tėvų susirinkimai. Direktorė Audra dėkojo tėvams už nuoširdų bendradarbiavimą, dalyvavimą kasdienėje veikloje pristatant savo profesijas, pagalbą kuriant darželio aplinkas.

SUSITARTA. 1. Organizuoti paskaitą-seminarą pedagogams ir tėvams, kaip išmokti būti šalia vaikų, kurie turi elgesio problemų. 2. Kurti lauko darželio aplinkas, pastatyti vaikams šiltnamį. 3. Laikytis rėžimo, dažniau vaikus vesti į lauką. 4. Kartą ketvirtyje organizuoti tėvų klubo susirinkimą.

Ačiū visiems už išsakytą nuomonę, teiktus siūlymus. Tik visi kartu galime kurti darželį, kuriame gera augti kiekvienam vaikui. Sekantis tėvų klubo pasitarimas planuojamas balandžio mėnesį, po pavasarinės talkos.

Komentarai įrašui Tėvų klubas yra išjungti

-

-

.