INFORMACIJA TĖVAMS

INFORMACIJA TĖVAMS

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius R. Gailiūnas išleido įsakymą ,,Dėl įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, darbo 2013 metų birželio – rugpjūčio mėnesiais“ ( 2013-04-24d. Nr. AD-1-478).

 

Lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ dirbs:

        Birželio mėn. 3 – 14d.

        Liepos mėn. nuo 15d.

 

Neteiks vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugų: birželio 17 – liepos 12 dienomis. Įstaigos nedarbo metu vaikai bus ugdomi lopšelyje-darželyje ,,Varpelis“.

 

Dirbantys tėvai, norintys leisti vaikus į lopšelį-darželį ,,Varpelis“, dokumentus (pažymas ir prašymus) pateikia lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktoriui iki gegužės 30 dienos.

Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į įstaigos direktorių.

 

Direktorė Regina Jasinskienė

Komentarai įrašui INFORMACIJA TĖVAMS yra išjungti

-

-

.