Posts found under: NAUJIENOS

Turkija

Turkijos patirtis: Kaip ugdyti vaikus kūrybiškiau?

 

Kiekviena diena ir tai, ką mes veikiame yra tam tikra kūrybiškumo išraiška. 3-6 metų vaikams – tai tyrinėjimų ir atradimų laikotarpis. Todėl kūrybiškumą skatinti turime jau ankstyvame amžiuje.

Bendradarbiaudamos Kėdainių rajono ugdymo įstaigos pagal Erasmus+ programos K1 pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais parengė projektą „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“. Įgyvendinant šį projektą į darbo stebėjimo vizitą Turkijoje, Konya miesto Secuklu Keskesler Anaokulu organizaciją 2019 m. lapkričio 11-17 dienomis vyko Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rasa Simonavičienė, Sandra Kondrotienė, Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ina Gustienė, Gitana Juodienė ir Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė.

Partneriai iš Turkijos pristatė savo įstaigą, aprodė grupes, mokomąsias erdves. Supažindino  su Keskesler darželio ugdymo proceso bei atskirų veiklų su ugdytiniais organizavimu. Keskesler Selçuklu darżelyje dienos buvo pilnos netradicinių, aktyvių ir įdomių veiklų: tiriamoji savarankiška vaikų veikla su natūraliomis gamtos medžiagomis, ritmo atkartojimas savo gamybos instrumentais, eksperimentinė veikla „Paliesk ir atspėk“, „Pažinimas ir kūryba šešėlyje“, „Pantomimos dirbtuvės“, globalinis pasaulio atšilimas „Kūrybingoje prijuostės istorijoje“ ir kt. Visose veiklose Lietuvos pedagogės buvo ne tik stebėtojos, bet ir aktyvios dalyvės.

Mokytojos lankėsi  Selcuklu rajono savivaldybėje, kur susitiko su meru ir mero pavaduotoju. Nacionaliniame švietimo direktorate nacionalinio švietimo direktorius supažindino su Turkijos švietimo sistema, Erasmus+ projektų koordinatoriai – su sėkmingai vykstančiais tarptautiniais projektais. Apsilankyta Konyos miesto mokslų centre, kuriame įrengtos šešios edukacinės erdvės tiek vaikams, tiek suaugusiems.  Ten buvo galimybė pažinti Turkijos istorijos bei gamtines ištakas, žmogaus veiklų poveikį aplinkai, pajusti savo širdies darbą, patirti, ką reiškia devynių balų žemės drebėjimas, arktinis šaltis, tropinis karštis,  iš arti susipažinti su robotikos galimybėmis…

Aplankytoje „Silles“ gamtos mokslų mokykloje, natūralioje aplinkoje įrengtos erdvės stebėjimui, tyrinėjimui, eksperimentavimui bei amatų kūrybinės dirbtuvės, kuriose veikla vykdoma su natūraliomis gamtos medžiagomis.

Savaitė praleista Turkijoje prabėgo labai greitai, sutikti žmonės buvo labai svetingi, šilti, draugiški ir malonūs, atsivėrė naujos galimybės bendradarbiavimui bei ugdymo naujovių ikimokykliniame ugdyme taikymui. Vizito metu susipažinta su Turkijos kultūra, papročiais, tradicijomis. Perteiktos žinios ikimokyklinio ugdymo mokytojams, naujai pagamintos ugdymo priemonės, tyrinėjimai bei eksperimentai padės kūrybiškiau, šiuolaikiškiau, naudingiau ir įdomiau organizuoti veiklas savo įstaigose.

 

Plačiau...

PROJEKTAS: Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ infrastruktūros modernizavimas

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Projektas „Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projekto pavadinimas Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ infrastruktūros modernizavimas
Projekto tikslai ir uždaviniai Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Lopšelyje-darželyje siekiame  sukurti saugią ir funkcionalią aplinką, kuri skatintų vaiko saviraišką ir pažinimą, norą veikti, tyrinėti, bendrauti.

Pagrindinė projekto problema – nepakankama ugdymo(si) paslaugų kokybė bei prieinamumas Kėdainių r. sav. ikimokyklinėse įstaigose. Rajono įstaigose trūksta modernių, kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių. Patalpos įstaigoje išnaudojamos neefektyviai. Šią problemą ketinama spręsti atliekant remonto darbus, vadovaujantis  pastato tipui LD-04 parengtų Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijų, pateiktų adresu http://www.projektas-aikstele.lt., 2 variantui pritaikytus sprendinius, įsigyta įranga ir baldai, būtina ugdymo veikloms teikti, Kėdainių lopšelyje – darželyje “Žilvitis”, esančiame Respublikos g. 2, Kėdainiuose (unikalus nr. 4400-1000-1027).

Įgyvendinus projekto veiklas bus modernizuotos 2 esamos ikimokyklinės darželio grupės bei įsigyti  baldai (spintos čiužiniams, sieninės spintos su virtuvėle,   persirengimo spintelės, čiužiniai, stalai ir kėdės, auklėtojos darbo vieta). Įgyvendinant šias veiklas bus vadovaujamasi www.projektas-aikstele.lt pateiktomis rekomendacijomis, kuriant kūrybiškumą skatinančias, ugdymo procesą lengvinančias bei įvairinančias modernias erdves.

Laukiami rezultatai Projekto rezultatai – atnaujintos 2 ugdymui skirtos erdvės bei įsigyta įranga bei baldai.
Įgyvendinimo laikas 2018 m. rugpjūčio mėn. – 2020 m. rugsėjo mėn.
Projekto vertė 230 599,24 Eur
Savivaldybės lėšos  17 294,95 Eur
Kontaktiniai asmenys Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

 

Ina Vainauskienė, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69553, ina.vainauskiene@kedainiai.lt

 

 

Plačiau...
.